1300 år av Portugals historia på en timme den 12 november

 

 

 

Den 12 november  var ett välbesökt “mingel” på Belmar för SWEA i Algarve!

 

 

Vi var 70 st Sweor som lyssnade på Viveka Feder, som på ett lättsamt och trevligt sätt  berättade om ‘1300 år av Portugals historia’ på en timme! Viveka kommer att hålla detta intressanta och trevliga föredrag vid fler SWEA tillfällen framåt våren 2020!

Efter föredraget minglades det och många frågor ventilerades och som vanligt var stämningen hög och vi fylldes av en stor portion energi

Vid Pennan Gun Persson

Bilder Gun Persson