Network Menu

Nominera nu – Årets Svenska Kvinna 2022

Utmärkelsen Årets Svenska Kvinna (ÅSK)

Årets Svenska Kvinna loggaForskare, konstnärer, entreprenörer och uppfinnare. Både kända och okända kvinnor. Listan över namnen på mottagarna av SWEA Internationals utmärkelse Årets Svenska Kvinna är imponerande. Sedan 1989 har vår prestigefyllda hedersbetygelse förärats trettio fantastiska svenskor som på olika sätt varit ”ambassadörer” för Sverige i utlandet.

Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen

Nomineringen är öppen för medlemmar i SWEA mellan 1 maj och 30 november. Vinnaren röstas fram av Sweor i hela världen under februari månad.

Valresultatet offentliggörs på SWEA Internationals årsmöte på våren och ÅSK:an hyllas på den årliga Sverigemiddagen under sommaren, då hon mottager en minnesgåva.

Christina Hallmert, sammankallande i kommittén för Årets Svenska Kvinna
ask-committee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org


Instruktioner:

  • Nomineringsformuläret ifylls av den nominerande SWEA-medlemmen eller avdelningen. Nomineringar mottages enbart på detta sätt.
  • Sista dag för nominering är den 30 november.
  • Det finns ingen begränsning för hur många kandidater en SWEA-medlem eller avdelning får nominera.
  • Kommittén för Årets Svenska Kvinna granskar och sammanställer fem kandidater, som presenteras för medlemmarna den 1 februari. Skulle väldigt många nomineringar inkomma ett år, kan kommittén välja att spara några kandidater till året därpå.
  • Kommittén reserverar sig rätten att refusera nomineringar som ej uppfyller kriterierna. Var vänlig uppmärksamma att då SWEA är en opolitisk organisation får kandidaten ej idag ha en synbar politisk agenda.
  • Före valets utgång ska information om kandidaterna begränsas till inom organisationen och vederbörande ej informeras om nomineringen.
  • Alla SWEA-medlemmar är välkomna att rösta under februari månad. Man kan enbart rösta en gång. Valet offentliggörs vid SWEA Internationals årsmöte.

https://ask.swea.org/nominering-ask/

,