Bilder till Årsmöte 18 feb 2020

 

Glada samtal i väntan på att årsmötet ska börja

[ezcol_1quarter]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter_end]

Duktiga medarbetare tackades för fina insatser för SWEA

[ezcol_1third]Årsmöte 2020[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Årsmöte 2020[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

… Nya medarbetare är beredda att ta över

Årsmöte 2020[/ezcol_1third_end]

Mia, som är ledare för donationskommittén, berättar engagerat om att ödmjukhet och tacksamhet präglat kontakterna med donationsmottagarna 


Årsmöte 2020Mingel med mat, vin och många glada skratt

[ezcol_1quarter]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter_end]

 

[ezcol_1third]Årsmöte 2020[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Årsmöte 2020[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Årsmöte 2020[/ezcol_1third_end]

 

[ezcol_1quarter]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Årsmöte 2020[/ezcol_1quarter_end]

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________