En SWEA berättar…

Härlig eftermiddag med ”En Swea berättar”
Denna gång var det två Sweor som berättade om sina yrkesliv som sjuksköterska! Kristina Zufferey berättade om hennes intressanta upplevelser som barnmorska i Afrika och Asien under mycket primitiva förhållanden. Marianne Bergman berättade om sitt liv som administrativ sjuksköterska och om utvecklingen inom demensvård och uppbyggnaden av norra Europas mest innovativa demensboende.
10 glada Sweor njöt av eftermiddag i solen med dryck och plockmat på terrassen!