”Från barnflicka i London till biståndsråd i Afrika”

”Från barnflicka i London till biståndsråd i Afrika”

 

 

Kristina och Barbro        Mingel

 

 

43 Sweor som kom till mingelträffen på Belmar i Lagos den 12 mars fick lyssna till ett spännande och inspirerande föredrag av Kristina Ramstedt som sedan 7 år tillbaka bor i Tavira. Kristina har varit Swea i Singapore och är medlem i SWEA i Algarve sedan starten för 3 år sedan. 

Kristina har arbetat både nationellt och internationellt med HIV/AIDS prevention. Hon berättade om sitt arbete som biståndsråd/regionchef i Zambia med södra Afrika som ansvarsområde. Vi fick höra om svåra utmaningar, motgångar men också glädjeämnen. Kristinas  erfarenhet, kunskap och humor blandades med viktiga budskap från en del av världen, som för de flesta av oss säkert var tämligen okänd.

Kristina berättade om tydliga exempel på konsekvenserna av männens syn på kvinnornas sexualitet. I Sverige kan man ofta vara skyddad från HIV-infektion genom giftermål, medan i Afrika är nästan enda möjligheten att klara sig från smitta att vara ogift, för då måste man inte ha oskyddat sex.

Vi fick höra om maktens betydelse, hur svårt det har varit att få män med makt att använda den till beslut som skulle förändra miljontals människors hälsa. Intressant var också att höra om hövdingarnas oerhörda makt i byarna. Skammen vid en HIV-diagnos, risken för diskriminering, den stora risken att bli lämnad ensam gör att det behövs mycket stora insatser på alla nivåer för att öka testningen. Utan testning kan ingen behandling erbjudas. Detta fick Kristina erfara, flera av hennes kollegor dog i AIDS utan att ha testat sig för HIV. Spännande var också att höra om hennes möten med Sydafrikas f.d. president Jacob Zuma och Zambias första president Kenneth Kaunda.
Avslutningsvis rekommenderade Kristina två böcker. ”Skrik tyst så grannarna inte hör” av Karin Alfredsson om man vill veta mer om livet i Zambia, och Helena Thorfinns ”Innan floden tar oss” för att få en inblick i biståndsarbetet på en ambassad.
Katarina, Åsa och Sophie

Text: Barbro Holgerson/Kristina Ramstedt