HLR – kurs Algarve våren 2017


SWEA och Rotary i samarbete!

 

Under våren 2017 har medlemmarna i SWEA Algarve erbjudits utbildning i Hjärt- och lungräddning. Kurserna har hållits på Brandstationen i Tavira under ledning av José Nascimento.

Genom lokala kontakter har Rotary kunnat engagera Brandstationen för att lära ut hur vi räddar liv.

Bakgrunden är det samarbetsavtal som slutits mellan Rotary Clube Tavira och SWEA .

Dessa båda världsvida föreningar har mycket gemensamt, jag har förmånen att sedan många år vara medlem i båda.

Några ledord är internationellt nätverkande, donationer, trygghet, vänskap och glädjen att ge.

Under en högtidlig ceremoni undertecknades samarbetsavtalet av Rotarypresident José  Manuel Anastácio  och Christina Hagelborg från SWEAs styrgrupp i Algarve.

Framtiden får utvisa hur vi kan fortsätta verka tillsammans för andra i vårt närområde.

Det vi med säkerhet vet är att HLR kurser kommer att erbjudas vid ett par tillfällen efter sommaren.

Vid pennan

Christina (Kickie) Hagelborg

____________________________________________________________________________________________