Januariträff Algarve – Vad säger lagen?

SWEA Algarve träff den 26 januari med advokat Veronica Pisco

Vi var runt 30 Sweor som hade glädjen att få lyssna på ett föredrag av advokat Veronica Pisco samt få delta i en intensiv frågestund efter. 

Veronica Pisco redogjorde för hur viktigt det är att förstå en del av de skillnader som finns mellan svensk och portugisisk lag samt att uppmärksamma en del frågor som man inte alltid tänker på.  

Vi som lyssnade är nog alla eniga om att det var en mycket intressant, givande och en oerhört viktig träff. Vi är nu många som känner att vi måste komplettera våra sannolikt redan skrivna svenska testamenten med en Power of Attorney, Living Will samt överväga att bl a även göra ett portugisiskt testamente.

Stort tack till Yvonne Liljestrand, Swea medlem i Algarve,  som genom sitt arbete på Buyme kommit i kontakt med advokat Veronica Pisco och därmed gjorde detta givande möte möjligt.  

Barbro Falke Almgren & Yvonne Lundberg