Kerstin Lannér berättar om en flickskola i Kenya, Masai Mara

 

 

Igår var vi 31 Sweor som hade förmånen att lyssna till den fortsatta berättelsen om flickskolan i Kenya, Masai Mara, som utbildar unga ledare. Masai Mara är en internatskola och flickorna åker enbart hem på loven. I utbildningen på skolan ingår även hel del hjälparbete i form av olika arbetsuppgifter och information till byskolor.

Kerstin Lannér är just hemkommen efter årligt besök på skolan Masai Mara och hon berättade och visade bilder från skolan. Elever på skolan har intervjuats om sin tid på skolan och berättade för oss, via länk, om vilken fantastisk möjlighet de fått och hur mycket detta betyder för framtiden – både för flickorna själv, men även för deras familjer….många positiva ringar på vattnet sprids i Kenya …

16 elever är klara med sin skolgång på Masai Mara och skall nu vidare till universitetet för att fortsätta sina studier och sprida kunskapen man redan erhållit till de mindre byskolorna. Läkare, lärare och tandläkare är yrken som nämndes av flickorna! Kunskap sprider kunskap!

 

Vid pennan Gun Persson

Foto Gun Persson