Medlemsundersökningen i Algarve

Medlemsundersökning SWEA Algarve_hemsidan

Kommentarer till bildspelet medlemsundersökningen

I maj 2020 genomförde SWEA Algarve en medlemsundersökning för att ta reda på vad vi SWEor i Algarve tycker om verksamheten vi har idag, samt få tips om nya och/eller förbättrade aktiviteter. Då undersökningen genomfördes hade vi 214 medlemmar och 158 svarade vilket ger en svarsprocent på 74% vilket kan anses som väldigt bra.

Algarvekusten är lång, drygt 16 mil så vi har ett utbrett område och därför ordnar vi t ex mingel på flera olika platser i Algarve.70% bor i Lagostrakten och vi kan konstatera att de flesta SWEor är ganska nyinflyttade, 61% har bott här 0-3 år.

De flesta har Facebook men för att nå alla SWEor kommunicerar vi även via epost och vår webbsida SWEA Portugal som snart byter namn till SWEA Algarve.

Stort TACK till alla som svarade på medlemsundersökningen. Programgruppen jobbar vidare med förslagen som kommit in men som läget är just nu är vi väldigt begränsade i vår verksamhet.