Mingel i Vilamoura oktober 2021

Mingel i Vilamoura för Sweor i Centrala Algarve på Tivoli Hotel. Vi var inte många men intressanta och givande diskussioner.