Portugals sociala system

Dagens föredrag i Silves om det sociala systemet i Portugal var en humoristisk och delvis allvarsam beskrivning av den situation som våra grannar och de vi möter i vardagen har det.
Pedro Bastos Rosado advokat och Professor på the University of Algarve gav oss några axplock om olika yrken, pensioner och förhållanden som han delvis jämförde med Sverige. Bruttonationalprodukten per capita i Portugal motsvarar ca 40 % av den svenska. Medellönen i Portugal är 1.200 euro per månad med en lägsta-lön på 665 euro idag som nästa år förväntas bli 770 euro per månad, för en tredjedel av invånarna.
När det gäller pension har tex en GNR polis ca 800 euro per månad efter några decenniers yrkesverksamhet och en pensionsålder på 66,5 år. Barnledighet i Portugal är 6 månader och motsvarar sjukpenningnivå. De som inte förtjänar mera än 9.000 Euro per år betalar ingen skatt. Fastighetsskatt, skatt/avgifter vid köp av fastighet och VAT är de viktigaste inkomstkällorna för staten så ävenom några av oss inte betalar skatt på pension bidrar vi mera än många portugiser till statsfinanserna.
En annan parallell om än några decennier senare är nativitetsproblematiken som Sverige hade densamma i Portugal nu. Man befarar en befolkningsminskning kommande decennier från cirka 10 miljoner till 8 miljoner under den perioden. En anledning till detta är att unga kvinnor väljer att utbilda sig och väntar längre med att bilda familj. Idag föder varje familj 1,2 barn men det borde ligga på 2,5 för att behålla nuvarande nivå med mer än halva befolkningen i pensionsålder.(56%).
Fri offentlig utbildning, läromedel och sjukvård har man som portugis, med de bästa material, metoder och teknik, något som man valt att satsa på.
I Portugal är de största arbetsgivarna staten och kommunerna, i södra delen av landet är turistnäringen och service stora verksamheter, men dessa består mest av mindre företag som samverkar, varför storföretagandet är mindre.85% av företagen har 1-9 anställda, oftast endast familjemedlemmar. Som statsanställd kan man aldrig bli uppsagd vilket leder till att det ofta brister i produktivitet.
– Vad kan Portugal bättre än Sverige? där var Pedros entydiga svar – fotboll.
Tack för en givande eftermiddag Leona, Barbro och Britta. Vi fick nya kunskaper om vårt nya hemland 🇵🇹. Vill gärna dela med mig av de fakta jag lyckades snappa upp till de som inte var med. Nu får vi hoppas på både studiebesök föredrag inom andra faktaområden i framtiden.
Texten skriven av Charlotte Halling, kompletterad av Carina Höijer Wentjärvi