Portugisiska kvinnans rättigheter. Föredrag av Helen K Valle. 25 november 2020

SWEA-möte 25 november 2020
Helene Källström Valle

50 sweor samlades på Zoom för att lyssna på Helene Valle som idag, väl förberedd som alltid, greppade ett stort område i sin presentation av ”Att vara kvinna i Portugal”.

Helene inledde med 1910 och Portugals första steg mot demokrati vid införandet av första republiken. Redan året efter klev pionjären Carolina Beatriz Angelo in på den politiska arenan. Som änka och därmed familjens försörjare gick hon till vallokalen för att rösta. Hon väckte uppmärksamhet men det fanns tydligen inget sakligt skäl att tillåta henne avlämna sin röstsedel. Men inte förrän vid andra revolutionen, 1974, infördes allmän och lika rösträtt.

1933-1974, under Salazars tid (1926-1974 diktatur under Salazar och Caetano) var kvinnan en andra rangens medborgare. Mannen styrde över hennes rätt till arbete och att ha egna pengar. Tillåtna arbeten var sjuksköterska, lärarinna och telefonist. Idag ser vi många män i serviceyrken, vilket har sin grund i deras dåvarande dominans på arbetsmarknaden.

Kvinnorna utsattes för våld i hemmet, vilket tyvärr fortfarande sker. Helene gav skrämmande fakta. Under de senaste sex åren har 111 kvinnor dödats av män som står/stod dem nära. Våldet har förvärrats under pandemin.

Den 25 november uppmärksammas våldet mot kvinnor i FNs internationella dag för avskaffande av mäns våld mot kvinnor. Fotbollsspelarna i den italienska ligan stöttade och synliggjorde kampanjen med ett rött streck på kinden. Vi som såg matchen Milan mot Napoli den 24 november uppmärksammade Zlatans röda märke. (Lilians kommentar)

Det finns i Portugal olika slags giftermål. Ett exempel är separação de bens. Efter 60 års ålder får endast sådant äktenskap ingås.

En sambolag finns från 2008 och gäller per automatik efter två års samboförhållande. Från 2015 är det tillåtet att ingå samkönat äktenskap.

Skilsmässofrekvensen är ganska hög, lite över hälften av alla äktenskap som ingås slutar i skilsmässa.

Fertilitetsgraden (antal födda barn per kvinna) var 2019 endast 1,42. Detta innebär i praktiken en folkminskning, som kan uppvägas med invandring (uppgifter om detta saknas dock). Föräldrapenningen omfattar 120 dagar (100% lön) eller 150 dagar (80% lön). Barnomsorg finns men är kostsam för familjeekonomin. Kvinnor får sitt första barn vid 30 års ålder.

I Portugal är den generella utbildningsnivån låg. 2011 fanns 30 000 analfabeter i årsgruppen 18 till 65 år och 20 000 över 60 år. Från 1986 infördes 9-årig skolgång och 2005 obligatorisk 12-årig. Alla fullföljer dock inte denna. Föräldrarna måste bekosta skolmat, böcker och annan skolmateriel, vilket är betungande för många familjer.

Ca 55% av kvinnorna läser på universitet/högskola. Terminsavgifterna är mellan 180€ och 500 €. De högre avgifterna gäller för utbildning på prestigefulla lärosäten.

Färre än en tredjedel av parlamentsledamöterna är kvinnor (91 av 230).

Avslutande statistik:

Helene hänvisade till en intressant undersökning gjord utifrån en population på 2,7 miljoner i åldersspannet 18-64:

  • Endast 16% läser fler än 6 böcker /år
  • 1/3 är rökare
  • 43% är överviktiga
  • 15% har BMI > 30
  • 1 av tre som är äldre än 27 år säger sig vara icke troende. (besynnerligt då kyrksamheten är stor)
  • 81% använder internet.

MeToo verkar inte ha satt några påtagliga spår i Portugal. En relevant och intressant fråga bland många från Sweorna, gav ett talande svar.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________