Prova på golf

I oktober  hade vi “Prova på golf” på Pestana Golf Academy. I två grupper under två dagar tränade  åtta SWEor under ledning av Åsa Norderhaug, TPI Golf Fitness Professional på Pestana Gramacho Gym & Golf academy.
Ett uppskattat arrangemang och sju damer ville fortsätta träna så Åsa bildade en ny grupp och ett nytt träningsupplägg för dessa SWEor på fem gånger.
Barbro Arvidsson