SWEA Golf på Castro Marim

Vi var 12 sweor som slog ut på ett blåsigt men så vackert Castro Marim. Några få regndroppar fick vi på oss. Kim Östlund vann på fina 40 p. Närmast hål vann Charlotte Ahlberg .