SWEA Portugals donation fr.o.m. 2019

Vi är så glada att kunna presentera SOS Barnbyar i Guarda, Portugal som mottagare av SWEA Portugals egen donation. Vi ser vårt samarbete och donation till SOS barnbyar som ett långsiktigt åtagande som vi startade 2019 med en donation på € 4000. Även IKEA går in och bidrar till denna angelägna sponsring. En presentation av vårt projekt tillsammans med IKEA finner du när du klickar på länken. Vårt donationsprojekt SOS barnbyar

SWEA Portugals donation 2019

                                Kärlek är ett hem för varje barn

SOS Barnbyar startades i Österrike 1949 och öppnade i Portugal 15 år senare. Det finns tre barnbyar för barn som förlorat sina föräldrar eller inte kan bo hos sina egna föräldrar. De ligger i Bicesse (strax utanför Estoril), i Vila Nova de Gaia strax utanför Porto och i Guarda. Barnbyarna bygger sin verksamhet kring små familjer med mamma och barn som bor tillsammans i ett hus inom barnbyn. Ca 100 barn lever idag i SOS barnbyar i Portugal.

Utöver de tre barnbyarna har man också familjestödjande åtgärder i ett flertal kommuner. Man stöttar familjer som behöver hjälp för att ta sig igenom svårigheter av olika slag så att barnen kan bo kvar hemma.

SOS motto är att varje barn har rätt till en familj med trygghet, respekt och möjlighet att växa upp till att bli en självständig individ. Läs mer här: SOS barnbyar presentation – 2020

Ansvarig: Maria Ekström

_____________________________________________________________________________

2020

Vår donation uppgår i år till € 6000 och ska användas till att slutföra projektet med att inreda ett familjehem i Guarda med IKEA möbler. Under 2020 besöker vi Guarda där ”vårt” hus finns. Det kommer att prydas av en plakett med SWEAs logga.

Tillsammans med IKEA och SOS barnbyar gör vi ett reportage kring detta specifika projekt. Vi skall också sätta upp ramarna för vårt samarbete och eventuella volontärinsatser utifrån det behov som SOS barnbyar har. Eventuellt skapar vi en intressegrupp för dem som vill göra en insats. Vi återkommer om detta.

___________________________________________________________________________

2019

På vårt SWEA-kaffe i november 2019 presenterade Manuel Matias, ansvarig för SOS Barnbyar här i Portugal, sin del av denna världsomspännande organisation. Klicka här för referat från novemberkaffet.

Vi ser vårt samarbete och donation till SOS Barnbyar som ett långsiktigt åtagande och vi startar 2019 med en donation på € 4000 som kommer att användas till att inreda ett familjehem i Guarda med IKEA-möbler mm.

___________________________________________________________________________________