SWEA Skriver Algarve

SWEA Skriver Algarve har haft sin första träff! Sex damer hade denna gång möjlighet att mötas för att på olika sätt komma igång med, fortsätta eller slutföra olika skrivprojekt. Så roliga samtal! Massor av tankar och nya ideer flödade över bordet. Vi fortsätter med ny träff i Luz.

Kontakta Cecilia Molde´n om du vill vara med!  CessiCogitandiAB@Outlook.com