Tag: Nyhet

SWEA i Sverige

Vet du att SWEA även finns i Sverige? Här kan du läsa mera: .Presentation SWEA Sverige maj 2021

Programgruppen i SWEA Algarve

Programgruppen i Algarve består av åtta Sweor som ansvarar för våra aktiviteter. Gruppens deltagare är geografiskt fördelade utmed kusten; Östra, Centrala , Västra och försöker hitta trevliga tilltalande aktiviteter. Månadens aktivitet är gemensamt för hela kusten och Månadsträffar mer lokalt, men självklart öppet för alla intresserade Sweor. Programgruppen leds av Marie Weidstam som är med […]

Programgruppen i Algarve

Programgruppen i Algarve ansvarar för våra aktiviteter. Tyvärr har det inte varit möjligt att anordna så många aktiviteter det senaste året men vi hoppas att vi till hösten kan komma tillbaka med lika intressanta programpunkter som vi har haft förut. Vinprovning, svampplockning, vandringar, mingel, golf, julfest, föredrag mm.     Programgruppen leds av Marie Weidstam […]

Medlemsundersökningen i Algarve

Medlemsundersökning SWEA Algarve_hemsidan Kommentarer till bildspelet medlemsundersökningen I maj 2020 genomförde SWEA Algarve en medlemsundersökning för att ta reda på vad vi SWEor i Algarve tycker om verksamheten vi har idag, samt få tips om nya och/eller förbättrade aktiviteter. Då undersökningen genomfördes hade vi 214 medlemmar och 158 svarade vilket ger en svarsprocent på 74% […]