Årsmöte SWEA Algarve 15/2 12:00 i Lagos

SWEA Algarve höll årsmöte i Lagos 15/2 2022.

Stadgeenliga ärenden behandlades och ny styrelse för 2022 valdes. Britta Hesse fortsätter som ordförande, Bodel Sjöholm som sekreterare, Ulla Grath som kassör, Marie Weidstam som programansvarig och Carina Höijer Wentjärvi som webansvarig.  Ann Jonson är ny viceordförande, Lena Parman ny i styrelsen som medlemsansvarig. Kersti Sjölund omvaldes som revisor och Ewa Helldin som revisorssuppleant. Barbro Falke Almgren och Barbro Holgersson fortsätter i valberedningen.

 

 

 

Bibi Mangs, Berit Norrgård och Leona Sandesjö avgår ur styrelsen och avtackades

 

Efter årsmötet avnjöts lunch.